Obavještenje o PJN, broj: 7537-3-155-3-24/19 od 12.07.2019. godine

Broj: 01-16-1837/19
Jablanica, 12.07.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 15/19 - Rekonstrukcija ulice Suljo Čilić – Gornja Kolonija – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-155-3-24/19 od 12.07.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.