Javne nabavke

Obavještenje o PJN, broj: 753-1-3-147-3-22/19

Općina Jablanica je raspisala otvoreni postupak javne nabavke za „Izgradnju poslovne hale u poslovnoj zoni „Unis – Gornja Kolonija“, Jablanica – Obavještenja o nabavci broj: 753-1-3-147-3-22/19 od 04.07.2019. godine.

Obavještenje o PJN, 01-16-1149/19 od 25.04.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 11/19 – Uređenje putne infrastrukture prema povratničkim naseljima – Obavještenja o nabavci broj:  753-8-3-68-3-14/19 od 25.04.2019. godine.