Javne nabavke

Obavještenje o PPJN, 753-7-1-231-3-42/19 od 29.11.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 27/19 – Nabavka goriva i lož ulja za potrebe Općine Jablanica u 2020. godini – LOT 1- Nabavka goriva za potrebe Općine Jablanica u 2020. godini i LOT 2 - Nabavka lož ulja za potrebe Općine Jablanica u 2020. godini – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-231-3-42/19 od 29.11.2019. godine.

Obavještenje o PJN, broj: 753-7-2-213-3-39/19 od 11.10.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 25/19 – Usluge probijanja i rekonstrukcija protivpožarnih puteva (LOT 1 – Rekonstrukcija protivpožarnog puta Dobrigošće – Jasike – Relej; LOT 2 - Rekonstrukcija protivpožarnog puta Drenovice – Križ; Lot 3 – Probijanje protivpožarnog puta Žuglići 2) “Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-213-3-39/19 od 11.10.2019. godine.