Javne nabavke

Obavještenje o PJN, broj: 753-7-2-213-3-39/19 od 11.10.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 25/19 – Usluge probijanja i rekonstrukcija protivpožarnih puteva (LOT 1 – Rekonstrukcija protivpožarnog puta Dobrigošće – Jasike – Relej; LOT 2 - Rekonstrukcija protivpožarnog puta Drenovice – Križ; Lot 3 – Probijanje protivpožarnog puta Žuglići 2) “Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-213-3-39/19 od 11.10.2019. godine.

Obavještenje o PJN, broj: 753-7-2-165-3-35/19 od 27.08.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 23/19 – Usluge nadzora na projektu „Izgradnja poslovne hale u poslovnoj zoni Unis – Gornja Kolonija  – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-165-3-35/19 od 27.08.2019. godine.

Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-161-3-29/19 od 31.07.2019.

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 19/19 – Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u užem gradskom području – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-161-3-29/19 od 31.07.2019. godine.