Javne nabavke

Obavještenje o PJN, 753-8-3-7-3-10/20

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 5/20 – Uređenje puta do harema Jasen – Obavještenja o nabavci broj:  753-8-3-7-3-10/20 od 19.02.2020. godine.

Obavještenje o PPJN, 753-7-1-231-3-42/19 od 29.11.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 27/19 – Nabavka goriva i lož ulja za potrebe Općine Jablanica u 2020. godini – LOT 1- Nabavka goriva za potrebe Općine Jablanica u 2020. godini i LOT 2 - Nabavka lož ulja za potrebe Općine Jablanica u 2020. godini – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-231-3-42/19 od 29.11.2019. godine.