Zasjedao Općinski štab Civilne zaštite Jablanica

DONESENA ODLUKA O PRESTANKU STANJA PRIRODNE NESREĆE

U petak 27.08.2021. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, uz predsjedavanje Komandanta štaba Damira Šabanovića,  održana je IV sjednica Općinskog štaba Civilne zaštite na kojoj je razmatran  i usvojen Izvod iz zapisnika sa predhodne sjednice, donesena Odluka  o prestanku stanja prirodne nesreće na području općine Jablanica uz zaključak o formiranju Komisije za procjenu štete na požarištima, usvojen Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2021. godini, razmatrana Informacija o utrošku sredstava u akcijama gašenja požara do kraja 2021. godine,  te  razmatrana aktuelna epidemiološka situacija izazvana pandemijom koronavirusa na području općine Jablanica.
Općinski štab Civilne zaštite Jablanica ponovo  upućuje apel  građankama i građanima Jablanice da se u svijetlu pogoršanja epidemiološke situacije izazvane koronavirusom na području naše ali i susjednih općina HNK, dosljedno pridržavaju svih predviđenih epidemioloških mjera lične i kolektivne  zaštite stanovništva, te poziva sve nadležne da svako u svom domenu, učini sve kako bi posljedice pandemije bile što manje.