Sastanak općinskog načelnika sa predstavnicima IOM-a i međunarodne organizacije People in Need

U četvrtak je, u Sali Općinskog vijeća, održan sastanak predstavnika međunarodne organizacije People in Need (PIN) i Međunarodne organizacije za migracije sa općinskim načelnikom i saradnicima iz Službe civilne i protivpožarne zaštite i Službe za zajedničke poslove.

Tema sastanka bila je prevencija i rano uzbunjivanje i djelovanje u slučaju šumskih požara, te mogućnost izrade i provedbe pilot projekta u ovoj oblasti koji bi finansirao PIN.
Uzimajući u obzir veliki problem sa požarima sa kojima se suočavamo svake godine, Općina Jablanica potvrdila je spremnost za saradnju. Projekat će biti razvijen u najkraćem roku, a trebao bi rezultirati postavljanjem detektora/kamera za rano detektovanje šumskih požara sa dojavljivanjem u stvarnom vremenu. Prema dobivenim podacima Operativni centar civilne i protivpožarne zaštite će imati mogućnost pravovremene reakcije koja će spriječiti nesagledive štete koje nastaju.
Prema trenutnim informacijama ovo bi bio jedini takav projekat u Bosni i Herecegovini koji bi Jablanica i partneri iskoristili kao pilot za buduće planiranje i unaprjeđenje sistema ranog upozorenja na požare.