SASTANAK ČLANOVA OPĆINSKOG ŠTABA CZ I PREDSTAVNIKA JABLANIČKIH PRIVREDNIKA

Članovi općinskog štaba CZ Jablanica, na čelu sa Komandantom Štaba Salemom Dedićem održali su sastanak sa predstavnicima privrednika općine Jablanica.

Tema sastanka je bila analiza otežanog funkcionisanja privrednih subjekata, pravnih i fizičkih lica u uslovima izazvanim pandemijom. Dogovoreno je da će se formirati zajedničko koordinaciono tijelo (Predstavnici OŠ CZ - Komandant štaba Salem Dedić, Načelnik štaba CZ Omer Nezirić, članovi štaba Dženan Mulahasanović i Amela Muratović i predstavnici privrednika-predsjednik Udruženja Privrednika općine Jablanica, Jusuf Džafić te direktori preduzeća: Babić „ d.o.o. Jablanica Amil Babić i „Labrador“  Jablanica, Edin Budim) i da će se do kraja ove sedmice izvršiti analiza funkcionisanja privrednih subjekata i pravnih i fizičkih lica na području općine Jablanica. Takođe, razgovarano je o mogućnostima plasiranja budžetskih sredstava predviđenih za mjere podsticaja MSP i subvencioniranje privrednih subjekata, kao pomoć pogođenih privrednim subjektima i otpuštanju radnika, te zaključeno da će se o istom razgovarati nakon analize o statusu radnika uposlenih kod pravnih i fizičkih lica na području općine Jablanica, te nakon toga i  uputstava Vlade HNK i Vlade  FBiH i zajednički, kao koordinaciono tijelo, donijeti  mjere pomoći privrednim subjektima sa nivoa lokalne zajednice.