Postavljeni kontejneri za električni i elektronski otpad u općini Jablanica

U sali za sastanke Općine Jablanice danas je potpisan Memorandum o saradnji Općine Jablanica i ZEOS eko-sistema d.o.o. iz Sarajeva o uspostavljanju sistema sakupljanja električnog i elektronskog otpada.

Firma ZEOS eko-sistem je, od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma BiH, ovlašteni operater sistema upravljanja e-otpadom. ZEOS eko-sistem d.o.o. je u službi ovlaštenog operatera sistema za upravljanje električnim i elektronskim otpadom finansirao nabavku i postavljanje dva (2) kontejnera za e-otpad u Općini Jablanica.
Kontejneri su postavljeni na lokacijama kod O.Š. „Suljo Čilić“ i kod stadiona „Salem Halilhodžić“.

“Juče su postavljeni kontejneri za elektronski i električni otpad u općini Jablanica na dvije lokacije. Na taj način je građanima omogućeno da pravilno odlažu sve svoje male aparate, IT opremu, muzičku opremu i druge uređaje promjera do 45 cm, a koji će biti propisno zbrinuti kroz ZEOS eko-sistem. Također, građani će imati priliku da te lokacije pronađu i na našoj web stranici www.zeos.ba gdje će biti navedena njihova lokacija i fotografija tog kontejnera", izjavio je Mahir Bjelonja, koordinator za marketing i projekte društva ZEOS eko sistem d.o.o.

„Danas smo održali sastanak u prostorijama Općine Jablanica sa gospodinom Mahirom Bjelonjom iz firme ZEOS eko-sistema d.o.o. iz Sarajeva i predstavnicima JKP „Jablanica“ gdje smo potpisali Memorandum o saradnji. Cilj ove saradnje je postavljanje kontejnera za besplatno sakupljanje e-otpada za građane naše općine. Ove dvije firme će u narednom periodu prazniti ove kontejnere i pravilno selektirati i odlagati e-otpad. Bitno je istaći da je otpad koji se odlaže u ove kontejnere promjera do 45 centimetara i mase do 5 kilograma“, istakao je pomoćnik općinskog načelnika Aldin Širić.