OPĆINSKI NAČELNIK POTPISAO DEKLARACIJU U OKVIRU INICIJATIVE ZA ZELENIJU I ODRŽIVU BUDUĆNOST U OPĆINI JABLANICA

Općinski načelnik Salem Dedić potpisao je deklaraciju kojom se Općina Jablanica obavezuje da će svake godine, počevši od 12.10.2020. godine, zasaditi najmanje 500 sadnica u okviru inicijative za zeleniju i održivu budućnost koju je pokrenuo Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Cilj inicijative je da u saradnji sa 16 partnera u Bosni i Hercegovini bude posađeno 10.000 sadnica na području općine u 2020. godini, čime bi se ukazalo na važnost očuvanja okoliša i potrebu angažmana šire zajednice kako bi se ublažili uticaji klimatskih promjena, zaštitio okoliš i smanjio rizik od katastrofa.
Obzirom da je općina Jablanica posvećena ublažavanju i prolagođavanju utjecajima klimatskih promjena samim tim je i predložena kao partner u okviru UNDP BiH „Inicijativa za zeleniju i održivu budućnost“ (Go Green Pledge).
Inicijativu sufinansira UNDP u Bosni i Hercegovini i učestvovat će sa kupovinom 2.000 sadnica, a lokalne zajednice sa 8.000 sadnica.