ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O RADNOM VREMENU TRGOVAČKIH, UGOSTITELJSKIH OBRTNIČKIH I SRODNIH RADNJI I DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA

U skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Jablanica od 30.08.2022. godine utvrđen je Nacrt Odluke o izmjeni Odluke radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti Općine Jablanica i određeno održavanje javne rasprave po istom u trajanju od 45 dana, počev od 30.08.2022. godine.

Nosilac pripreme dokumenta  je Služba za za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko - invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove.
Centralna javna rasprava održana je u Sali za sjednice Općinskog vijeća općine Jablanica u srijedu 12.10.2022. godine na kojoj su evidentirani  svi prijedlozi i sugestije proistekle iz rasprave, te će biti uzeti u obzir prilikom izrade prijedloga dokumenta.
Nosilac pripreme poziva sve zainteresovane koji nisu prisustvovali Centralnoj  javnoj raspravi da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostave Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove općine Jablanica putem šalter sale općine Jablanica, šalter broj 1., zaključno sa 14.10.2022. godine.