ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMA RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA ZA PERIOD 2020-2024. GODINA

 U skladu sa Odlukom  o usvajanju nacrta Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za period 2020-2024. godina, Općinskog vijeća Jablanica broj: 02-02-2744-7/19-XXXIV od 28.11.2019. godine određeno  je održavanje javne rasprave po istom u trajanju od 60 dana.

Centralna javna rasprava o Nacrtu Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području općine Jablanica održana je u četvrtak  16.01.2020. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica. Nosilac pripreme dokumenta je služba Civilne i protivpožarne  zaštite  Općine Jablanica, a obrazloženje je dao Omer Nezirić, Pomoćnik općinskog načelnika i Šef službe Civilne i protivpožarne  zaštite  Općine Jablanica.
Služba Civilne i protivpožarne  zaštite  poziva sve građane, udruženja građana, javna preduzeća, javne ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i sve zainteresovane subjekte, da svoje  prijedloge, primjedbe i sugestije, uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostave  Službi civilne i protivpožarne zaštite, u  šalter- sali općine Jablanica, šalter broj  1., zaključno sa 28.01.2020. godine.