ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

U Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u petak, 15.11.2019. godine, održana je Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi, prema Zaključku Općinskog vijeća Jablanica o usvajanju Nacrta Odluke o komunalnoj naknadi, od 24.09.2019. godine kojim je određeno održavanje javne rasprave u trajanju od 60 dana.

Uvodne napomene, u ime nosioca pripreme dokumenta, dala je Pomoćnik načelnika i šef u Službi za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove Amira Nuhić, sa saradnikom Nerminom Kovačevićem.
Svi oni koji nisu učestvovali na današnjoj javnoj raspravi: građani, udruženja građana, javna preduzeća, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, mogu svoje pismene prijedloge, primjedbe i sugestije dostavljati Službi za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove ili u Šalter-sali općine Jablanica, šalter broj  1. do 30.11.2019. godine, kada se zaključuje javna rasprava.

Nacrt Odluke se može preuzeti na info pultu općine Jablanica kao i na službenoj web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).