ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTA ODLUKE O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

U Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u četvrtak, 21.11.2019. godine, održana je Centralna javna rasprava o Nacrta Odluke o građevinskom zemljištu prema Zaključku Općinskog vijeća Jablanica o usvajanju Nacrta Odluke o građevinskom zemljištu, broj: 02-02-2488-2/19-XXXIII od 31.10.2019. godine, određeno održavanje javne rasprave po istom u roku od 30 dana.

Uvodne napomene, u ime nosioca pripreme dokumenta, dala je Pomoćnik općinskog načelnika i šef u Službi za  upravu  za geodetske, imovinsko- pravne poslove i katastar nekretnina Belma Ćemić.
Sve primjedbe, sugestije i prijedlozi koji su istaknuti na današnjoj raspravi biće razmotreni i unešeni u prijedlog dokumenta, a obzirom na važnost ove odluke pozivamo još jedanput građane, udruženja građana, javna preduzeća, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovane subjekte, da svoje pismene prijedloge, primjedbe i sugestije dostave  Službi za  upravu  za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina ili u Šalter-sali općine Jablanica, šalter broj  1. do 02.12.2019. godine, kada se zaključuje javna rasprava.
Nacrt Odluke o građevinskom zemljištu može se preuzeti na info pultu općine Jablanica kao i na službenoj web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).