Odluka o broju i rasporedu prijavljenih subjekata za subvencioniranje volontera i zaposlenika visoke i više školske spreme

Na osnovu člana 41. Statuta općine Jablanica („Službeni glasnik općina Jablanica“ broj: 2/09, 8/16 i 2/20), člana 6. Odluke-programa o subvencioniranju volontera i zaposlenika visoke i više školske spreme (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 10/17 i 11/17),  Općinski načelnik,  d o n o s i:

O D L U K U

Ovom Odlukom se utvrđuje broj i raspored prijavljenih subjekata za subvencioniranje volontera i zaposlenika visoke i više školske spreme u skladu sa Odlukom – programom o subvencioniranju volontera i zaposlenika visoke i više stručne spreme.


Odluku možete preuzeti na ovom linku.