OBAVJEŠTENJE U UPLATI TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA ZA MJESEC DECEMBAR 2019. GODINE

Općina Jablanica obavještava roditelje i učenike JU Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica da je na osnovu obračuna i prijedloga nadležne Službe u ponedjeljak, 20.01.2020. godine izvršen konačni obračun i otpočeto sa isplatom akontacija na ime troškova prevoza učenika za mjesec decembar 2019. godine.Služba za opću upravu, društvene djelatnosti,
boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove