IZVODE SE RADOVI NA REKONSTRUKCIJI PUTA PREMA HAREMU ZADOJA U MZ SLATINA

Na području MZ Slatina, u toku je izvođenje radova–rekonstrukcije puta prema haremu Zadoja, koje, kao najpovoljniji ponuđač izvodi  preduzeće „Kopex  Dodig“ d.o.o. iz Čitluka.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 94.764,15 KM, a rok za izvođenje radova je 40 dana od dana uvođenja u posao. Sredstva za realizaciju projekta obezbjedilo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.
Prema predmjeru radova, nakon iskopa zemljišta za ravnanje trase, izvođač izvodi radove na razastiranju tamponskog materijala, betoniranju temelja i potpornih zidova, proširuje betonski prelaz preko potoka, radi na postavljanju otvorenih kanala za odvodnju i  proširenju  cjevastog propusta. Duž trase puta koja iznosi oko 630 metara,  izvršit će se betoniranje  u debljini od 10 cm.