ŠKOLA GITARE „GALEB“ PREDSTAVNIK OPĆINE JABLANICA NA FESTIVALU FOLKLORA U PARAĆINU

U odusustvu Općinskog načelnika Salema Dedića, koji je na službenom putu u R Hrvatskoj, danas su, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sekretar organa uprave Općine Jablanica Dženan Mulahasanović i predstavnici Službe za opću upravu, upriličili prijem za osam (8) članova Udruženja za djecu i omladinu „Galeb“ Jablanica, koji će u periodu od 4. do 6. oktobra 2019. godine, boraviti u Opštini Paraćin, R Srbija, kada će 5.oktobra (subota), predstavljati općinu Jablanica na manifestaciji „Festival folklora“.

Inače, Kulturni centar Opštine Paraćin već tradicionalno organizuje manifestaciju „Festival folklora“ na kojem učestvuju folklorna društva i muzičke grupe iz pobratimskih općina i opštine Paraćin. Kako je Općina Jablanica pobratimska općina, tako je ove godine dobila poziv da na ovom festivalu nastupaju i predstavnici općine Jablanica. U ranijem periodu pred velikim brojem posjetilaca općinu Jablanica je u kulturno-zabavnom programu predstavljalo KUD „Prijatelji“ Jablanica.
Općina Jablanica će ovom prilikom snositi troškove putovanja članova Udruženja, a troškove smještaja i ishrane snosit će Kulturni centar opštine Paraćin.
Članovima Udruženja za djecu i omladinu „Galeb“ zaželjen je sretan put, te da općinu Jablanica i BiH predstave u što boljem svjetlu.