Završna konferencija u okviru projekta "Razvoj turizma na tri jezera"

Dana 22.11.2018. godine u organizaciji Udruženja LiNK i partnerskih općina Jablanica, Prozor-Rama i Posušja održana je završna konferencija u okviru projekta "Razvoj turizma na tri jezera" u prostorijama Centra za kulturu u Mostaru.

Cilj konferencije je bio predstavljanje rezultata projekta, kojim se kroz niz aktivnosti, te kroz saradnju ključnih aktera sa područja tri općine (Jablanica, Prozor-Rama i Posušja) kreirao integrirani model turističke ponude ovog područja, te stvorili preduslovi za razvoj održivog turizma.
Projekat "Razvoj turizma na tri jezera" je sufinansirala Evropska unija u okviru zajedničkog Programa Evropske unije i Vlade Njemačke - EU ProLocal, kojeg implementira Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zusammenarbeit - GIZ, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK u saradnji sa partnerskim općinama: Jablanica, Prozor-Rama i Posušja.