ZAKAZANA 42. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić sazvao je  XLII (42) sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će se održati u  četvrtak 24.09.2020. godine, u Kino-sali, sa početkom u 9,00 sati.
Za sjednicu je  predložen   slijedeći  Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o usvajanju Nacrta Regulacionog plana „Gornja Kolonija“  - Prijedlog
4.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta-Proračuna Općine Jabalnica za 2020.g. – Prijedlog
5.    Odluka o raspodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u 2020.g. - Prijedlog
6.    Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i za projekte mladih, iz Budžeta Općine Jablanica za 2020. godinu –po LOD metodologiji- Prijedlog
7.    Odluka o uslovima i načinu raspolaganja poslovnim objektom višenamjenska hala tip 1 – u vlasništvu Općine Jablanica u Poslovnoj zoni „Unis -Gornja Kolonija“-Prijedlog
8.    Odluke o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija bez naknade – Prijedlog
9.    Odluka o dodjeli montažnog objekta (info pult) na korištenje – Prijedlog
10.    Odluka načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području općine Jablanica, ulica Nikole Bojanovića - Prijedlog
11.    Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu - Prijedlog
12.    Zaključak o odbijanju ponude za kupovinu nekretnine - Prijedlog
13.    Zaključak o odbacivanju zahtjeva za kupovinu objekta „Autobuska stanica” - Prijedlog
14.    Zaključak o djelimičnoj obustavi postupka za utvrđivanje javnog interesa- Prijedlog