ZAKAZANA 33. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić sazvao je  33. sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u četvrtak,  31.10.2019. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.  Za sjednicu je  predložen   s l i j e d e ć i

D N E V N I   R E D


1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o pristupanju izmjeni „Urbanističkog plana Jablanica 2009-2029.“ - Prijedlog
4.    Odluka o građevinskom zemljištu-Nacrt
5.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta-Proračuna Općine Jablanica za 2019.g.
6.    Odluka o izmjenama Odluke o legalizaciji -Prijedlog
7.    Odluka o javnim parkiralištima - Prijedlog
8.    Odluka o dodjeli motornog vozila na korištenje - Prijedlog
9.    Odluka o finansiranju klubova/organizacija u oblasti sporta po Sporazumu po predmetu dogovora o zajedničkom nastupu za 2019.g. - Prijedlog
10.    Program subvencioniranja privrednih subjekata na području općine Jablanica - Nacrt
11.    Rasprava o informacijama