ZAKAZANA 30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić sazvao je 30. Sjednicu  Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati  u četvrtak 27.06.2019. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu je  predložen sljedeći Dnevni red:

1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a

2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a 

3. Odluka o usvajanju Nacrta Regulacionog plana privredna zona „Donja Jablanica 2“ 

4. Odluka o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području Općine Jablanica

5. Odluka o visini i broju stipendija Općine Jablanica za školsku-akademsku 2019/2020 godinu    

6. Odluka o imenovanju Komisije za stipendije za 2019/2020 školsku-akademsku godinu

7. Odluka o privremenom finansiranju sporta u općini Jablanica za period juni-avgust 2019.godine

8. Pravilnik o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti sporta iz budžeta Općine Jablanica - Prijedlog

9. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove  “Dom zdravlja” Jablanica  

10. Razmatranje Dokumenta okvirnog Budžeta Općine Jablanica  2020.-2022.godina

11. Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u naseljenom mjestu Glodnica, općina Jablanica

12. Rasprava o informacijama