ZAKAZANA 25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća  Jablanica Mate Mijić, sazvao je  25. sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u  utorak 29.01.2019. godine , u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.

    Za sjednicu je  predložen sljedeći Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a u 2018.godini
3.    Integralna strategija razvoja Općine Jablanica 2014-2023.g. –Revidirana za period 2019-2023
4.    Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2019.g.
5.    Odluka o utvrđivanju novčane naknade za pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnu prehranu za majke dojilje u 2019. g
6.    Odluka o privremenom finansiranju sporta u općini Jablanica za period januar-maj 2019.godine
7.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o legalizaciji građevina
8.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na promet nekretnina
9.    Odluka o finansiranju političkih subjekata iz Budžeta općine Jablanica za 2019.godinu
10.    Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Jablanica za 2019.godinu
11.    Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1 m2 korisne stambene površine na području općine Jablanica
12.    Odluka o utvrđivanju visine naknade za preuzeto građevinsko zemljište 
13.    Plan i program redovnog održavanja i zaštite lokalnih puteva za 2019.g. – davanje saglasnosti
14.    Zaključak o odbijanju ponude za otkup suvlasničkog dijela neizgrađenog zemljišta
15.    Rasprava o zahtjevu neformalne grupe radnika preduzeća „Granit“ d.d. u stečaju Jablanica
16.    Rasprava o informacijama
•    Informacija o realizaciji Odluke o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području općine Jablanica, lokalitet „Gornja Kolonija”