UGRAĐUJE SE SISTEM VIDEO NADZORA U SPORTSKOJ DVORANI

U skladu sa planiranom dinamikom izvđenja  nastavka radova na Sportskoj dvorani, ugradnje sistema video nadzora, građevinsko-zanatskih radova i  nabavke parking sistema- Sportska dvorana,  radnici preduzeća „Unilab“ d.o.o. Sarajevo izvode radove nabavke i ugradnje video nadzora-Sportska dvorana. 

Radovima je predviđena izrada instalacija i montaža opreme sa 12 kamera te programiranje sistema video nadzora. Ugovorena vrijednost  radova iznosi 6.936,93 KM, a rok za izvođenje  je  30 dana.