SVEČANA AKADEMIJA OPĆINSKOG VIJEĆA U POVODU 1. MARTA-DANA NEZAVISNOSTI BIH

Na osnovu člana 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić  sazvao je

SVEČANU AKADEMIJU
Općinskog vijeća Jablanica u povodu 1. marta - Dana nezavisnosti BiH

U povodu obilježavanja 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine održat će se Svečana akademija Općinskog vijeća općine Jablanica.
Svečana akademija će se održati u četvrtak 28.02.2019. godine sa početkom u 19,00 sati u kino sali.
Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obilježit će se i u petak 01.03. 2019. godine, obilaskom spomen obilježja u Jablanici:

•    10,00 sati - Harem Jasen;
•    10,30 sati - Partizansko groblje;
•    10,45 sati - Spomen - obilježje civilnim žrtvama rata
•    11,00 sati Centralno spomen obilježja šehidima, poginulim nestalim i umrlim borcima odbrambeno - oslobodilačkog rata «92-95»  
•    11,15 sati  - Biste u parku.