SASTANAK FOKUS GRUPE ZA REVIZIJU STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JABLANICA

Općinski razvojni tima (ORT) za reviziju integralne strategije razvoja Općine Jablanica zakazao je prvi sastanak- Fokus grupe sa predstavnicima socijalno isključenih i ranjivih grupa  koja će se održati u petak 26.10.2018. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Predstavljanje i provjera sektorskih razvojnih ciljeva i prikupljanje projektnih ideja

     KOORDINATOR  ORT-a
  Dženan Mulahasanović, dipl.ecc