SAOPĆENJE ZA JAVNOST U VEZI SA POŽAROM NA ZGRADI SP 32 NA TRGU OSLOBOĐENJA

Dana 24.12.2018. godine (ponedjeljak) u večernjim satima u vremenu  oko 18:10 sati, izbio je požar u potkrovlju  zgrade SP   na Trgu  oslobođenja, ulaz I.

Odmah po dojavi vatrogasci i pripadnici  Službe CZ općine Jablanica, zajedno sa stanarima zgrade SP-32 i drugim građanima Jablanice,  aktivno su se uključili i pomogli  u gašenju požara, a vođenje akcije gašenja požara koordinarano su vršili  šef Službe CZ i vatrogastva općine Jablanica i Općinski načelnik, sa ciljem zaustavljanja požara  i širenja na kompletno potkrovlje.
Općinski načelnik i šef Službe CZ su oko 19:00 sati nakon procjene  da bi požar  mogao zahvatiti  kompletan krov  zgrade SP-32, zatražili pomoć PVJ Konjic. U skladu sa dogovorima koji postoje sa Općinom Konjic i Službom CZ općine Konjic, pozivu su se odazvali Općinski načelnik općine Konjic i šef Službe CZ općine Konjic radi eventualne upotrebe velikih vatrogasnih ljestvi. Zajedničkom akcijom vatrogasaca, stanara i građana, požar je lokalizovan oko 21:30 sati. Predhodno, a u cilju zaštite života stanara, izvršena je pravovremena  djelimična evakuacija stanara da bi se akcija gašenja požara mogla provoditi u skladu sa planom gašenja požara.
Pripadnici Vatrogasne jedinice općine Jablanica su tokom noći pratili stanje  u cilju zaštite od ponovnog aktiviranja požara za kojim, na sreću nije bilo potrebe.
U skladu sa Zaključcima vanredne sjednice kolegija Općinskog načelnika, održane 25.12.2018. godine zadužena je služba CZ i vatrogastva, da zajedno sa pripadnicima JKP „Jablanica“ dd  i stanarima Ulaza I, zgrade SP 32, na kojoj se desio požar, pristupe uređenju i čišćenju stambenog objekta uništenog požarom.
Inspektori  zaštite od požara MUP-a HNK , u  juatarnjim satima 25.12.2018. godine,   izvršili  su uviđaj, a Općinski načelnik je formirao  Komisiju za procjenu štete  uzrokovane požarom na zgradi  SP-32 na Trgu oslobođenja za zadatkom da utvrdi činjenično stanje u vezi nastale štete i predloži hitne mjere sanacije krova stambeno-poslovne zgrade  u saradnji sa stanarima i Upraviteljem zgrade zaduženim za Ulaz I zgrade SP 32.