Regionalna saradnja za modernizaciju muzeja

Zahvaljujući prekograničnoj saradnji muzeja iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, uz financijsku podršku EU, biće poboljšan kvalitet i obogaćena turistička ponuda u skladu sa novim trendovima i tehnologijama.  

Modernizovaće se najmanje dvije muzejske postavke u Jablanici i Nikšiću koji će dobiti modernu audio vizuelnu opremu i obučeno osoblje. Tako će od jeseni posjetioci muzeja u Jablanici imati mogućnost na novi način doživiti bitku na Neretvi. U muzeju se nadaju kako  će zahvaljujući novim tehnologijama i interpretaciji, broj posjetilaca porasti na preko 20,000 godišnje.

Preko 20 muzeja i aktera će kreirati jedinstvenu turističku ponudu sa fokusom na muzeje u srednjoj Crnoj Gori i Hercegovini. Regija će biti promovisana kao multietnička i kulturno raznolika europska destinacija. To bi trebala biti nova i zanimljiva ponuda koja će uključivati i  ruralna područja regije.

Prvi put, certificiraće se vodiči u skladu sa najnovijim EU trendovima. Zahvaljujući projektu, regija će dobiti 20 certificiranih interpretatora kulturne baštine. Također, biće poboljšana i kvaliteta usluga smještaja, prodaje suvenira, te ugostiteljskih usluga koje se pružaju turistima. Pružaoci ovih usluga će dobiti mogućnost da koristite tehničku podršku, unaprijede kapacitete kroz obuke, te poboljšaju promociju i moderniziraju promotivni materijal.
Kulturni turizam čini 40% cjelokupnog europskog turizma, a 4 od 10 turista odabire svoje odredište na temelju njegove kulturne ponude.

Projekt prekogranične saradnje „Zanimljivi muzeji / Amusing Museums“ (aMUSeumING) finansiran je iz EU programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora. Projekt zajednički provode Udruženje LiNK iz Mostara i koaplikanti Nacionalni Muzej Crne Gore (CG) i općina Jablanica (BiH) . Ukupna vrijednost projekta je 394.904 EUR, od čega EU finansira 333.575 EUR (84,47%).