Poziv za učešće na Forumu građana

Poštovane građanke i građani Jablanice,

Ovom prilikom pozivamo vas da učestvujete na Forumu građana, zakazanom za četvrtak, 07.02.2019. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jabalnica, s početkom u 14,00 časova.

Tema navedenog foruma, kojeg organizuje Općina Jablanica, je definisanje potreba i prioriteta građana na nivou općine ili dijela općine sa zadatkom predlaganja projekata od šireg društvenog značaja za građane Jablanice, a s ciljem utvrđivanja projekta s kojim će Općina Jablanioca aplicirati na Javni poziv za odabir projektnih prijedloga u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“.

Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ implementira se od 2015. do 2019. godine od strane UNDP u mjesnim zajednicama 24 lokalne samouprave (općine i gradovi) u BiH, među kojima Općina Jablanica, također, predstavlja jednu od jedinica lokalne samouprave.

Imajući u vidu kriterije Javnog poziva, kojima se za finansiranje određenog projekta zahtijeva usklađenost istog s prioritetima definisanim na forumu građana, to pozivamo građanke i građane Jablanice da se odazovu ovom pozivu za prisustvo na zakazanom forumu, te da na istom uzmu svoje aktivno učešće, kako bismo zajednički odredili potrebe i prioritete od šireg društvenog značaja za našu Jablanicu.

S poštovanjem,PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
Broj: 01-05-758/17 od 17.03.2017. godine
Šaćir Buturović, dipl.pravnik