POTPISANI UGOVORI ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA BORAČKIH POPULACIJA

U skladu sa Odlukom o raspodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u 2019. godini iz Budžeta-Proračuna Općine Jablanica, koju je donijelo Općinsko vijeće Jablanica na svojoj XXIX sjednici održanoj 30.05.2019. godine, u petak 14.06.2019. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, Općinski načelnik Salem Dedić potpisao je 10 ugovora sa pripadnicima boračkih populacija.

Tom prilikom dodjeljena su sredstva kao pomoć u rješavanju stambenih potreba boračkih populacija u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM. Porodicama šehida, poginulih, nestalih i umrlih branitelja dodjeljena su tri kredita u iznosu 10.500,00 KM, dva kredita dodjeljena su za ratne vojne invalide u ukupnom iznosu od 10.500,00 KM, dok je demobilisanim borcima dodjeljeno pet kredita u ukupnom iznosu 9.000,00 KM.
Sredstva od 30.000,00 KM dodjeljuju se kao bespovratna u iznosu od 30 % od dobivenih sredstva, a 70 % u vidu redita koji se vraća na period od 5 godina bez kamata.
Od 2003. godine od kada se vode aktivnosti raspodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija, a zaključno sa raspodjelom u 2019. godini, trajno je stambeno zbrinuto 127 porodica. Također su ukupno dodjeljena 383 kredita kojima su obuhvaćene 292 porodice.
U periodu od 2003. Godine do 2019. Godine, plasirano je 1.210.000,00 KM od čega 666.000,00 KM predstavljaju kreditna sredstva, čime je Općina Jablanica nastavila kontinuitet rješavanja stambene problematike boračkih populacija.