POTPISAN UGOVOR SA NODAS-OM O PODRŠCI ZAPOŠLJAVANJA 20 JABLANIČKIH ŽENA

U petak 26.10.2018. godine u Općini Jablanica, Općinski načelnik  Salem Dedić potpisao  je ugovor  o saradnji sa Udruženjem za razvoj i afirmaciju društva Nodas  iz Sarajeva o implementaciji projekta „Osnaživanje položaja žena  kroz podršku ženskom poduzetništvu u općini Jablanica“.

Projektom je predviđena implementacija poslovnih treninga prema potrebama korisnica, podrška udruženju žena Jablanica i brendiranje najmanje dva lokalna proizvoda korisnica. Ovaj projekat je sufinansiran od strane Općine Jablanica.
Tim povodom Bekir Omerbašić, menadžer Udruženja za razvoj i afirmaciju društva Nodas je kratko izjavio: „ U narednom   periodu od  6 do 8 mjeseci  realizujemo projekat kojim ćemo  podržati najmanje  20 jablaničkih žena  koji se bave proizvodnjom hrane. Individualni grantovi su 3000 Eura u protivvrijednosti u materijalu i opremi. Ukupan iznos projekta  iznosi oko 154.000 KM za općinu Jablanica. Drago mi je da ćemo se družiti u narednom periodu“.
Općinski načelnik Salem Dedić je u povodu potpisivanja ugovora izjavio: -„ Meni je zadovoljstvo da smo danas imali priliku da potpišemo ugovor o saradnji. Ovo je aktivnost koju smo vodili od ranije sa udruženjem  Nodas iz  Sarajeva, organizacijom Help  i uz pomoć Ministarstva za razvoj  SR  Njemačke, gdje smo mi kao općina pristali da podržimo sufinansiranje  ovog projekta sa 30 % sredstava. Dogovorili smo sa donatorima i partnerima, kojima se ovom prilikom zahvaljujem,  da onima koji su u teškoj materijalnoj situaciji,  onaj dio koji treba da izdvoje  žene u projektu od 15 % vlastitih sredstava,  mi kao općina, sa stavke pomoći ženama,  učestvujemo u podršci da bi one mogle realizovati ove donacije. Posebno mi je drago da smo i u ovom ugovoru  predvidjeli  učešće našeg vrijednog udruženja žena „Most“,  koje ovih dana slavi devetu godišnjicu postojanja, da   učestvuje u ovom projektu sa vlastitim idejama u iznosu od nekih 12.000,00 KM. Ovim projektom se šalju  vrlo dobre poruke onih koji sa nama sarađuju u kratkom periodu implementacije. Još jednom se zahvaljujem svima koji učestvuju u ovom projektu“-rekao je načelnik Dedić.