ODRŽAN FORUM GRAĐANA

U Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u ponedjeljak, 22.04.2019. godine, održan je Forum građana sa ciljem  definisanja  potreba i prioriteta građana na nivou općine ili dijela općine sa zadatkom predlaganja projekata od šireg društvenog značaja za građane Jablanice, a  takođe i utvrdili projekat s kojim će Općina Jablanica aplicirati na Javni poziv za odabir projektnih prijedloga u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“.

U skladu sa kriterijima  Javnog poziva, kojima se za finansiranje određenog projekta zahtijeva usklađenost  s prioritetima definisanim na Forumu građana,  prisutni na Forumu građana su zajednički odredili potrebe i prioritete od šireg društvenog značaja za općinu  Jablanicu i od više ponuđenih projekata izabrali projekat „Zaštita izvorišta Šanica“.
Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ implementira se od 2015. do 2019. godine od strane UNDP u mjesnim zajednicama 24 lokalne samouprave (općine i gradovi) u BiH, među kojima Općina Jablanica sa šest Mjesnih zajednica, odabranih na osnovu kriterija i evaluacije (MZ Jablanica II, MZ Donja Jablanica, MZ Glogošnica, MZ Doljani, MZ Slatina i MZ Ostrožac).

Zapisnik sa foruma možete preuzeti na ovom linku.