ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O RADNOM VREMENU OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA TRGOVAČKA, UGOSTITELJSKA, OBRTNIČKA I NJIMA SRODNE DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINA JABLANICA

U  Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u petak 25.01.2019. godine održana je Centralna javna rasprava o Nacrtu odluke o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja trgovačka, ugostiteljska, obrtnička i njima srodne djelatnosti na području općina Jablanica  shodno Zaključku Općinskog vijeća Jablanica br.: 02-02-2477-3/18- XXIII od 29.11.2018. godine kojom je  određeno održavanje javne rasprave  u trajanju od 30.11.2018. do 30.01.2019. godine.

Uvodne napomene dao je Šef odjeljenja u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove Šaćir Buturović.  Sve primjedbe i sugestije koje su se čule na javnoj raspravi biće razmotrene prilikom izrade Prijedloga odluke o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja trgovačka, ugostiteljska, obrtnička i njima srodne djelatnosti na području općina Jablanica. 
     Svi oni koji nisu učestvovali na centralnoj javnoj raspravi mogu svoje pismene prijedloge, primjedbe i sugestije  dostaviti Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove  ili u  Šalter-sali općine Jablanica, šalter broj  1. do 30.01.2019. godine kada se zaključuje javna rasprava.