ODRŽANA 25. SJEDNICA VIJEĆA ZA KONKURENTNOST OPĆINE JABLANICA

Vijeće za konkurentnost općine Jablanica, u ponedjeljak 24.12.2017. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, održalo je svoju 25. sjednicu na kojoj je razmatran izvod iz zapisnika sa 24. sjednice vijeća, vođena rasprava o prijedlogu Budžeta Općine Jablanica za 2019. godinu, raspravljano o prijedlogu Operativnog plana implementacije Integralne starategije razvoja općine Jablanica za 2019. godinu sa programom kapitalnih investicija, raspravljano o prijedlogu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u općini Jablanica, raspravljano o nacrtu Regulacionog plana privredna zona „Jarišta 2“, Jablanica te  raspravljano o nacrtu Odluke o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Jablanica.

U radu sjednice Vijeća za konkurentnost učestvovali su Općinski načelnik, sekretar općinskog organa uprave općine Jablanica, predstavnici privatnog sektora-Udruženja privrednika Jablanica, predstavnici javnog sektora,  predstavnici poljoprivrede-Savez poljoprivrednih udruženja, predstavnik Službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor, predstavnik JP EP BiH  i biroa rada Jablanica.