ODRŽAN 79. I 80. SASTANAK IZVJEŠTAVANJA PO SISTEMU 48

U petak 14.02.2020. godine održani su 79. i 80. redovni  sastanci  izvještavanja po sistemu 48, kojem su prisustvovali Općinski načelnik, pomoćnici općinskog načelnika, službenici na sistemu 48, predstavnik JKP „Jablanica“ dd u stečaju, direktori JU i JP, a razmatrani su izvještaji i analiza zaključka sa predhodnog izvještavanja, te izvještaji i analiza o odgovorima na  pitanja zaprimljenih u Call centru za općinske službe, komunalnu inspekciju Općine Jablanica, JKP „Jablanica“ dd u stečaju za period od 17.01. do 13.02.2020. godine, izvještaji općinskih službi za  januar  mjesec 2020. te izvještaji  JU i JP za januar  mjesec 2020. godine.

U  izvještajnom periodu od 17.01. do 13.02.2020. godine Call centar je evidentirao 23 pitanja (Općina Jablanica-ostalo 11 pitanja, Građevinska/komunalna inspekcija 6 pitanja,  JKP 6 pitanja). Na 79. i 80. sastanku izvještavanja sistema 48, donešeni su zaključci za naredne sastanke izvještavanja po sistemu 48.