ODRŽAN 59. I 60. SASTANAK IZVJEŠTAVANJA PO SISTEMU 48

U petak 29.03.2019. godine održani su 59. i 60. redovni  sastanci  izvještavanja po sistemu 48, kojem su prisustvovali Općinski načelnik, sekretar općinskog organa,  pomoćnici općinskog načelnika, službenici na sistemu 48, predstavnik JKP „Jablanica“ dd u stečaju, direktori JU i JP, a razmatrani su izvještaji i analiza zaključka sa predhodnog izvještavanja, te izvještaji i analiza o odgovorima na  pitanja zaprimljenih u Call centru za općinske službe, komunalnu inspekciju Općine Jablanica, JKP „Jablanica“ dd u stečaju za period 01.02.2019.do 28.02.2019. godine, izvještaji općinskih službi za februar 2019. te izvještaji  JU i JP za februar 2019.


U  izvještajnom periodu od 01.02.2019.do 28.02.2019. godine call centar je evidentirao 15 pitanja (Općina Jablanica-ostalo, sedam pitanja, Komunalna inspekcija pet pitanja,  JKP  tri pitanja). Na 59. i 60. sastanku izvještavanja sistema 48, donešeno je 10 zaključaka.