ODRŽAN 53. I 54. SASTANAK IZVJEŠTAVANJA PO SISTEMU 48

U ponedjeljak 24.12.2018. godine održani su 53. i 54. redovni  sastanci  izvještavanja po sistemu 48, kojem su prisustvovali Općinski načelnik, sekretar općinskog organa,  pomoćnici općinskog načelnika, službenici na sistemu 48, predstavnik JKP „Jablanica“ dd u stečaju, direktori JU i JP, a razmatrani su izvještaji i analiza zaključka sa predhodnog izvještavanja, te izvještaji i analiza o odgovorima na  pitanja zaprimljenih u Call centru za općinske službe, komunalnu inspekciju Općine Jablanica, JKP „Jablanica“ dd u stečaju za period 17.11.2018.do 21.12.2018. godine, izvještaji općinskih službi za novembar 2018. te izvještaji  JU i JP za novembar 2018.

U  izvještajnom periodu od 01.11.2018.-30.11.2018. godine  call centar je evidentirao 13 pitanja (Općina Jablanica-ostalo, šest pitanja, Komunalna inspekcija tri  pitanja,  JKP  četiri pitanja). Na 53. i 54. sastanku izvještavanja sistema 48, donešena su  četiri zaključaka.