Odluke o broju i rasporedu volontera i zaposlenika