OBAVJEŠTENJE - PRIVREMENA RANG LISTA O DODJELI STIPENDIJA

Obavještavaju se učesnici Konkursa za stipendiju da je donešena i objavljena

PRIVREMENA RANG-LISTA
o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2019/2020 godinu

Privremena rang-lista o dodjeli stipendija objavit će se na oglasnoj tabli Općine Jablanica i internet stranici Općine: www.jablanica.ba
U roku od osam dana od dana objavljivanja Privremene rang-liste, zaključno sa 23.01.2020. godine (ponedjeljak), svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu.
Prigovor se upućuje Općinskom načelniku putem Službe za opću upravu (Šalter sala Općine).
Odluka o prigovoru je konačna.
Nakon isteka roka za prigovor, Općinski načelnik razmatra pristigle prigovore zajedno sa Komisijom te utvrđuje konačnu rang-listu kandidata i donosi Odluku o dodjeli stipendija.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Alen Alikadić

PRIVREMENU RANG LISTU MOŽETE PREUZETI NA OVOM LINKU.