OBAVJEŠTENJE O UPLATI TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA JU OSNOVNE ŠKOLE "SULJO ČILIĆ"

Općina Jablanica obavještava učenike  JU Osnovne škole „ Suljo Čilić“ Jablanica i njihove roditelje, u vezi uplate trškova prevoza đaka.

Obzirom da Ured za razmatranje žalbi BiH do danas nije riješio žalbu na Otvoreni postupak-usluge prevoza đaka, to,  do okončanja postupka,  nadležna Služba Općine Jablanica će izvršiti uplatu akontacije na ime troškova prevoza đaka za sedam dana mjeseca januara i 20 dana mjeseca februara počev od petka  25.01.2019.  a zaključno sa ponedjeljkom  28.01.2019. godine.
Konačan obračun troškova prevoza đaka, po konačno određenom cjenovniku, izvršit će se najkasnije do okončanja postupka javne nabavke-tendera za usluge prevoza đaka na području općine Jablanica.


Služba za opću upravu,društvene djelatnosti,
boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove