Obavještenje o prijavi plana poljoprivredne proizvodnje

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Jablanica koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, da su u skladu sa članom 13. stav (1) i (2) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine Federacije BiH“ broj 42/10) kao i člana 6.stav (1) i (2) Pravilnika o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/17,55/17 i 56/18), obavezni prijaviti plan proizvodnje za narednu godinu, najkasnije do 15.11. 2019. godine.

Prijave se podnose na propisanom obrascu (Obrazac PPP) koji se može preuzeti na info pultu općine Jablanica , svakog radnog dana od 8 do 15 sati.
Napominjemo, da klijenti koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje u navedenom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku u narednoj godini.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove, ili putem telefona 036/751-321.

Po ovlaštenju Općinskog načelnika
Broj:01-05-2459/19 od 11.10.2019.god.     

Šef odjeljenja
Šaćir Buturović, dipl.pravnik

Obrazac možete preuzeti ovde.