OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI-ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća, vlasnici i etažni vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na zgradama i dijelovima zgrada, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključkom o utvrđivanu Nacrta Odluke o javnim parkiralištima Općinskog vijeća Jablanica broj 02-02-2222-3/18-XXII od 25.10.2018. godine određeno održavanje javne rasprave po istom u trajanju od 60 dana.

Javna rasprava o utvrđenom Nacrtu Odluke o javnim parkiralištima održat će se u trajanju od 60 dana u periodu od 30.10. do 31.12. 2018. godine
Nacrt u printanom obliku se može preuzeti u Šalter Sali Općine Jablanica, a u digitalnom obliku se može preuzeti na Web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).
Uvid u Nacrt može se izvršiti i u prostorijama Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove Općine Jablanica.
Ovim putem pozivamo zainteresirane subjekte da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za Nacrt Odluke o javnim parkiralištima, po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostave Službi za  upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove, na  šalter- salu općine Jablanica, šalter broj  1., zaključno sa 31.12. 2018. godine.

NOSILAC PRIPREME DOKUMENTA
Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje,
zaštitu okoline  i stambeno-komunalne poslove

Nacrt Odluke možete preuzeti na ovom linku.