Obavijest o javnoj raspravi o nacrtu Regulacionog plana privredna zona zona "Jarišta 2"

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća, vlasnici i etažni vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na zgradama i dijelovima zgrada, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti , da je u skladu sa Odlukom  o usvajanju nacrta Regulacionog plana privredna zona “Jarišta 2“, Jablanica Općinskog vijeća Jablanica broj: 02-02-2477-1/18-XXIII od 29.11.2018. godine određeno održavanje javne rasprave po istom u trajanju od 60 dana.

Javna rasprava o NACRTU REGULACIONOG PLANA PRIVREDNA ZONA “JARIŠTA 2“ JABLANICA održat će se u trajanju od 60 dana u periodu od 30.11. 2018. do 30.01. 2019. godine.
Nacrt je javno izložen u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica kao i na Web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).
Uvid u Nacrt može se izvršiti i u prostorijama Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove Općine Jablanica.
Centralna javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana privredna zona “Jarišta 2“, Jablanica održaće se dana 22.01.2019. godine (utorak), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica – zgrada Općine sa početkom u 11:00  časova.
Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za Nacrt Regulacionog plana “Gradski centar 2“, Jablanica,   po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostavite Službi za  upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne poslove, na  šalter- salu općine Jablanica, šalter broj  1., zaključno sa 30.01.2019. godine.
Ovim putem pozivamo vas da se uključite u ove aktivnosti, kako davanjem pismenih primjedbi i sugestija, tako i vašim direktnim učešćem na općoj  javnoj raspravi.

Broj: 04-25-891/18 
Jablanica, 30.11. 2017. godine

NOSILAC PRIPREME DOKUMENTA
Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje,
zaštitu okoline  i stambeno-komunalne poslove

Nacrt Regulacionog plana možete preuzeti na ovom linku.