OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI - Nacrt izmjene Urbanističkog plana Jablanica 2009-2029.

Obavještavaju se građani, udruženja građana, mjesne zajednice, javna preduzeća, vlasnici i etažni vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na zgradama i dijelovima zgrada, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Odlukom o usvajanju Nacrta izmjene Urbanističkog plana Jablanica 2009-2029 Općinskog vijeća broj: 02-02-314-2/20-XXXVII od 27.02.2020. godine određeno održavanje javne rasprave po istom u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava o Nacrtu izmjene Urbanističkog plana Jablanica 2009-2029 održaće se u trajanju od 15 dana u periodu od 28.02.2020. do zaključno sa 13.03.2020. godine.

Nacrt Plana nalazi se na web stranici općine Jablanica (www.jablanica.ba). Uvid u Nacrt Plana može se izvršiti i u prostorijama Službe za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove općine Jablanica.
Centralna javna rasprava o Nacrtu izmjene Urbanističkog plana Jablanica 2009-2029  održaće se dana 10.03.2020. godine (utorak), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica – zgrada Općine sa početkom u 11:00 časova.
Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za Nacrt izmjene Urbanističkog plana Jablanica 2009-2029, po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostavite Službi za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove općine Jablanica, na šalter salu općine Jablanica, šalter broj 1., zaključno sa 13.03.2020. godine.

Ovim putem pozivamo Vas da se uključite u ove aktivnosti, kako davanjem pismenih primjedbi i sugestija, tako i vašim direktnim učešćem na Centralnoj javnoj raspravi. 

            NOSILAC PRIPREME DOKUMENTA
   Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, 
      zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove

 

Nacrt možete preuzeti na ovom linku.