Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu visokosteonih junica

Općina Jablanica u saradnji sa Humanitarnom organizacijom Muslim Aid sa sjedištem u Sarajevu raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu visokosteonih junica (steone junice Pasmine Simental).

Projekat sufinansiraju Općina Jablanica 40%, Humanitarna organizacija Muslim Aid Sarajevo 40% i krajnji korisnik sa 20% od nabavne cijene visokosteonih junica.

Kompletan sadržaj poziva možete preuzeti na ovom linku.
Izjava za prijavu
Obrazac zahtjeva za prijavu