DIREKTOR SAVEZA OPĆINA I GRADOVA FBIH VESNA TRAVLJANIN U POSJETI OPĆINI JABLANICA

U posjeti Općini Jablanica i Općinskom načelniku, u ponedjeljak 11.02.2019. godine, boravila je Direktor Saveza općina i gradova FBiH Vesna Travljanin.

Tema razgovora  bila je upoznavanje o radu Predsjedništva Saveza gradova i općina FBiH sa osvrtom na aktuelnu problematiku donošenja zakona viših nivoa vlasti i koordinacije sa lokalnim zajednicama te  insistiranje o davanju saglasnosti lokalnih zajednica i SOGF BiH za donošenje zakonskih  propisa koje donose viši nivoi vlasti. Razgovarano je i  o aktuelnim projektima koje realizuje SOGFBiH, a tiču se  uključivanja lokalnih zajednica putem obuka, seminara, edukacije izabranih zvaničnika te posjetama općinama sa dobrom praksom. Zajednički je stav, da viši nivoi vlasti, trebaju puno više da uvažavaju SOGFBiH na čemu će insistirati Predsjedništvo i članice Saveza. Takođe je konstatovano da u narednom periodu treba unaprijediti saradnju sa SOGFBiH o čemu je Predsjedništvo SOGFBiH često  donosilo zaključke. Opšti zaključak je da je Općina Jablanica aktivno uključena u rad Saveza i da učestvuje u radu komisija koje su formirane pri Savezu, što će se nastaviti i u narednom periodu.

Općinski načelnik Salem Dedić se zahvalio direktoru Saveza na aktivnostima obilaska općina i posjeti Općini Jablanica. Takođe, očekuje u narednom periodu još veću posjetu eksperata iz raznih oblasti koji će pomoći lokalnim zajednicama na unapređenju rada.