DELEGACIJA OPĆINE JABLANICA NA OBILJEŽAVANJU DANA OSLOBOĐENJA OPŠTINE INĐIJA

Na poziv opštine Inđija, delegacija općine Jablanica: Općinski načelnik Salem Dedić i  Predsjedavajući općinskog vijeća Mate Mijić u periodu od 21-23.10.2018. godine, prisustvovala je obilježavanju Dana oslobođenja opštine Inđija, grada pobratima u Republici Srbiji.

U skladu sa Programom  obilježavanja Dana oslobođenja opštine Inđija, delegacija općine Jablanica prisustvovala je Svečanoj akademiji  opštine Inđija.