Juli 2020

Čestitka Općinskog načelnika u povodu Kurban-Bajrama

Povodom velikog islamskog praznika Kurban-Bajrama građanima Jablanice islamske vjeroispovijesti u ime Općine Jablanica i svoje lično ime čestitam veliki praznik uz iskrene želje da ove praznične dane provedu u zdravlju i rahatluku, djeleći radost sa svojim porodicama i komšijama.

Promotivni video: Zaštitite se od požara

Ovaj video je pripremljen u sklopu projekta „Upravljanje rizikom od požara“ koji financira Republika Češka, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (#UNDP) u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, Federalnom upravom civilne zaštite, Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske i jedinicama lokalne samouprave – Bileća, Jablanica, Konjic i Nevesinje.

Javni oglas za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija

Na osnovu člana 22., a u vezi sa članom 31. Pravilnika o uslovima, načinu, postupku i kriterijima za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca-branitelja i boračkih populacija broj: 02-02-707-4/20-XXXVIII od 28.05.2020. godine (Službeni glasnik općine Jablanica broj:3/20, Komisija za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija, raspisuje Javni oglas za raspodjelu novčanih sredstava u svrhu rješavanja stambenih pitanja boračkih populacija u iznosu od 30.000,00 KM (tridesethiljada konvertibilnih maraka).

Obavještenje o izlaganju izvoda iz Privremenog biračkog spiska u Općini Jablanica

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
OPĆINA JABLANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 02-07-420/20-6
Jablanica, 15.07.2020. godine

Predmet: Obavještenje o izlaganju izvoda iz Privremenog biračkog spiska u Općini Jablanica

Općinska izborna komisija Jablanica obavještava građanke i građane Općine Jablanica da će u skladu sa Pravilnikom o vođenju i upotrebi Centralnog biračkog spiska („Službeni glasnik BiH“ broj 25/20), u periodu od 18.07.2020. godine do 17.08.2020. godine moći izvršiti uvid u izvode iz Privremenog biračkog spiska kako bi mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju (općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja- lično ili u odsustvu).
Privremene birački spiskovi za područje općine Jablanica, Općinska izborna komisija će izložiti na slijedeće lokacije u mjesnim zajednicama odnosno na ranijim biračkim mjestima:
1. Jablanica Podbrežje, Muzej Bitke za ranjenike na Neretvi, 18.07.2020. do 17.08.2020.
2. Jablanica Trg Oslobođenja, Kino Jablanica, 18.07.2020. do 17.08.2020.
3. Jablanica Stanica, Sportski centar Jablanica, 18.07.2020. do 17.08.2020.
4. Jablanica Doljanka, Srednja škola Jablanica 18.07.2020. do 17.08.2020.
5. Jablanica Gornja kolonija I, zgrada „Blok samaca“ 18.07.2020. do 17.08.2020.
6. Slatina, OŠ Slatina 18.07.2020. do 17.08.2020.
7. Doljani, OŠ Doljani 18.07.2020. do 17.08.2020.
8. Sovići, prostorije podružnice Sovići 18.07.2020. do 17.08.2020.
9. Donje Paprasko, privatna kuća Bešić Omera, 18.07.2020. do 17.08.2020.
10. Ostrožac, OŠ Ostrožac 18.07.2020. do 17.08.2020.
11. Šabančići, privatni prostor-garaža Ćosić Senada, 18.07.2020. do 17.08.2020.
12. Krstac, OŠ Krstac, 18.07.2020. do 17.08.2020.
13. Donja Jablanica, prostorije društvenog doma Donja Jablanica, 18.07.2020. do 17.08.2020.
14. Glogošnica, OŠ Glogošnica, 18.07.2020. do 17.08.2020.
15. Mirke, prostorije MZ Mirke, 18.07.2020. do 17.08.2020.
16. Ravna, OŠ Ravna 18.07.2020. do 17.08.2020.
17. Jablanica Gornja kolonija II, prostorije MZ Jablanica II, 18.07.2020. do 17.08.2020.
18. Lug, prostorije MZ Lug, 18.07.2020. do 17.08.2020.
19. Djevor, prostorije društvenog doma Djevor, 18.07.2020. do 17.08.2020.
20. Jelačići/Zlate, zgrada socijalnog stanovanja, 18.07.2020. do 17.08.2020.

Izvod iz Privremenog biračkog spiska izložit će se i u Centru za birački spisak koji se nalazi u
zgradi Općine Jablanica, ulica Pere Bilića br. 25, prizemlje - šalter sala.

Obavještavaju se birači koji imaju status raseljenih lica, da do 01.09.2020. godine mogu promijeniti svoju biračku opciju podnošenjem zahtjeva Centru za birački spisak.
Ispravke eventualnih netačnosti u privremenim biračkim spiskovima koji budu izloženi javnosti,vršit će se na slijedeći način:
Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz privremenog Centralnog biračkog spiska uoče nepravilnosti i pogrešne podatke imaju pravo zahtjevati njihovu ispravku ukoliko se radi o ispravci ličnih podataka. Zahtjev se podnosi organu nadležnom za vođenje podataka čija se ispravka zahtjeva.
                                                   
                                          P R E D S J E D N I K
                                     Općinske izborne komisije Jablanica
                                        Sedin Lepara, dipl.pravnik

OBAVJEŠTENJE O UPLATI STIPENDIJA ZA MJESEC JUNI 2020.

Obavještavaju se učenici i studenti korisnici stipendija za školsku/akademsku 2019/2020. godinu koje dodjeljuje Općina Jablanica, da je danas, u četvrtak 16. jula 2020. godine, izvršena uplata stipendija za mjesec juni 2020. godine.

19 POLAZNIKA OBUKE „POKRENI SVOJ POSAO“ PREDSTAVILO SVOJE BIZNIS IDEJE U JABLANICI

U okviru projekta „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“ koga finansira Evropska unija u BiH u iznosu od 15 miliona eura, općine Jablanica, Kakanj i Konjic su u januaru 2020. godine formirale međuopćinsko partnerstvo za razvoj preduzetništva te aktivno rade na unapređenju inkluzivne poduzetničke infrastrukture.

ODRŽANA 29. SJEDNICA VIJEĆA ZA KONKURENTNOST

U Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u petak 10.07.2020. održana je 29. Sjednica Vijeća za konkurentnost općine Jablanica na kojoj su  razmatrani:  Izvod iz zapisnika sa XXVIII sjednice VZK-a, prijedlog Javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane naknade pravnim i fizičkim licima kojima nije prestao radni odnos u vrijeme trajanja proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19), Izvještaj o realizaciji projekata ekonomskog sektora za 2019. godinu, Izvještaj o radu Službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor za 2019. godinu i Analiza potreba privrednog sektora o obrazovnim profilima-izražavanje interesa.