Članak je filtriran: Oktobar 2018

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI-ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća, vlasnici i etažni vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na zgradama i dijelovima zgrada, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključkom o utvrđivanu Nacrta Odluke o javnim parkiralištima Općinskog vijeća Jablanica broj 02-02-2222-3/18-XXII od 25.10.2018. godine određeno održavanje javne rasprave po istom u trajanju od 60 dana.

POTPISAN UGOVOR SA NODAS-OM O PODRŠCI ZAPOŠLJAVANJA 20 JABLANIČKIH ŽENA

U petak 26.10.2018. godine u Općini Jablanica, Općinski načelnik  Salem Dedić potpisao  je ugovor  o saradnji sa Udruženjem za razvoj i afirmaciju društva Nodas  iz Sarajeva o implementaciji projekta „Osnaživanje položaja žena  kroz podršku ženskom poduzetništvu u općini Jablanica“.

ODRŽANA XXII SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u četvrtak 25.10.2018. godine , u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati a završena u  13:49 sati.  Sjednici je prisustvovalo  19 vijećnika.
Za sjednicu je predložen i usvojen Dnevni red:  

UGRAĐUJE SE SISTEM VIDEO NADZORA U SPORTSKOJ DVORANI

U skladu sa planiranom dinamikom izvđenja  nastavka radova na Sportskoj dvorani, ugradnje sistema video nadzora, građevinsko-zanatskih radova i  nabavke parking sistema- Sportska dvorana,  radnici preduzeća „Unilab“ d.o.o. Sarajevo izvode radove nabavke i ugradnje video nadzora-Sportska dvorana. 

REKONSTRUKCIJA OBORINSKIH VODA NA LOKALITETU RASADNIK

Radnici preuzeća JKP „Jablanica“ dd u stečaju, kao  podizvođač radova  preduzeću „Marlovprom“ d.o.o. Široki Brijeg, koje je izabrano kao najpovoljni  ponuđač,  proteklih dana na lokalitetu Rasadnika u užem gradskom području  izvode radove rekonstrukcije oborinskih voda u užem gradskom području.

SASTANAK FOKUS GRUPE ZA REVIZIJU STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JABLANICA

Općinski razvojni tima (ORT) za reviziju integralne strategije razvoja Općine Jablanica zakazao je prvi sastanak- Fokus grupe sa predstavnicima socijalno isključenih i ranjivih grupa  koja će se održati u petak 26.10.2018. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Predstavljanje i provjera sektorskih razvojnih ciljeva i prikupljanje projektnih ideja

     KOORDINATOR  ORT-a
  Dženan Mulahasanović, dipl.ecc

JABLANIČKI SREDNJOŠKOLCI VOLONTIRALI JEDAN DAN U OPĆINI JABLANICA

U okviru projekta „Asu BiH-Socijalni dan 2018.“,  a shodno ugovoru potpisanom između Asocijacije srednjoškolaca u BiH Sarajevo  i Općine Jablanica, u petak 19.10.2018. godine u Općini Jablanica je na jednodnevnom volonterskom radu boravilo 10 jablaničkih srednjoškolaca.