ČESTITKA OPĆINSKOG NAČELNIKA U POVODU 21. JANUARA-DANA I 26-GODIŠNJICE FORMIRANJA 44. BRDSKE BRIGADE

U povodu 21. januara, 26- godišnjice formiranja 44. Brdske brigade Jablanica i Dana 44. brdske  brigade, svim njenim pripadnicima, borcima i starješinama u ime Izvršnog organa uprave Općine Jablanica i u svoje lično upućujem najiskrenije čestitke. Posebne selame upućujem porodicama šehida, poginulih i nestalih boraca 44. brdske brigade.

Naša patriotska dužnost je da priču o našoj brigadi sačuvamo od zaborava i da istinu o njenoj ulozi u odbrani prenosimo novim generacijama. Jablanička 44. brdska brigada u srcima patriota zauzima posebno mjesto.

Općinski načelnik
Salem Dedić dipl.ecc.