Septembar 2019

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na događaju ”Otvoreni dan” koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Jablanica

 

Projekat “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u saradnji sa Općinom Jablanica objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) sa područja općine Jablanica za učestvovanje na događaju "Otvoreni dan",u okviru kojeg će svim prisutnima biti predstavljen sam Javni poziv,  način prijavljivanja na Javni poziv, kriteriji itd.