Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-11-2519-9/22 od 09.11.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 36/22 – Zamjena rasvjetnih tijela u MZ Jablanica I i MZ Jablanica II u 2022. godini:
LOT 1 – Zamjena rasvjetnih tijela u MZ Jablanica I i
LOT 2 – Zamjena rasvjetnih tijela u MZ Jablanica II